Tjänster

Samarbeta med oss, så ser vi till att din ekonomiförvaltning har vind i seglen

Ofta är en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik ekonomisk verksamhet på såväl kort som lång sikt hanterandet av den löpande administrationen. Utkontraktering är ofta lösenordet!

Därför erbjuder vi våra kunder ett antal administrativa lösningar som innefattar bl.a. företagsstyrning samt ekonomi- och fastighetsförvaltning. Då du samarbetar med oss och vår besättning bestående av professionella experter behöver du inte längre oroa dig över att lära dig hur rutinerna ska skötas på bästa möjliga sätt. I stället kan du koncentrera dig på din egen kärnverksamhet och det du är bäst på.

Ekonomiförvaltning

Vi är en auktoriserad, erfaren och engagerad samarbetspartner

Vi erbjuder en bred skala olika tjänster inom ekonomiförvaltning. Våra tjänster inkluderar bokföring, redovisning, koncernredovisning, omfattande rapportering samt löneadministration och HR. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förädla våra kundrelationer och hitta de bästa och mest effektiva administrativa lösningarna för våra kunder. 

Tack vare våra mångsidiga kunskaper och långa erfarenhet har vi en beredskap att reagera på omväxlande och varierande utmaningar inom ekonomiförvaltning. Därtill är vi en engagerad samarbetspartner som sätter sina egna mål högt. Tack vare att vi utnyttjar högklassiga teknologiska lösningar i vårt dagliga arbete, har vi vid behov även möjlighet att sköta mycket utmanande processer. Vi upplever att det är vår uppgift att ta hand om våra kunder och hålla alla överenskommelser.

 • Redovisning och rapportering
  Läs mer

  Våra tillförlitliga och skräddarsydda system gör det möjligt för dig att fokusera på det väsentliga

  En övergång till e-bokföring för med sig en mängd fördelar. Den största nyttan är att all information och data lagras på ett och samma ställe. Tack vare en centraliserad bokföring, som sparar både tid och nerver, har vi mera tid för att hantera helhetsbilden.

  Våra redovisnings-, bokförings- och förvaltningstjänster kan formas på olika sätt så att de lämpar sig för både inhemska och internationella kunder. Största delen av de lösningar vi erbjuder, utnyttjar flexibla e-redovisningssystem som är enkla, vettiga och nyttiga för användaren. Tack vare molntjänster kan du ha full kontroll över din ekonomiförvaltning, men alternativt kan du även låta oss ta hand om allt på dina vägnar.

  Som din samarbetspartner lovar vi att planera och verkställa vettiga processer som lämpar sig för just dig med tanke på dina individuella behov. Vi använder kända och pålitliga redovisnings- och administrativa system, bl.a.:

  • Visma Fivaldi
  • MS Dynamics NAV
  • Talgraf Accuna
  • Fatman  och Fivaldi för fastighetsförvaltning
  • Basware

  Vi erbjuder våra kunder även skräddarsydda tjänster.

   

 • Löneadministration och HR
  Läs mer

  Vi ser till att din besättning hålls nöjd och belåten

  Att segla i näringslivets växlande vindar kräver en noggrann, nöjd och motiverad besättning. Vi hjälper dig att hålla reda på din personals behov och rättigheter.

  Till våra egna värden hör att sköta om att både kunderna och den egna personalen mår bra, och därför är det av primärt intresse för oss att erbjuda våra kunder tillförlitliga tjänster i anknytning till personaladministration. Vi ser till att alla dina HR-tjänster och löneadministration sker på ett pålitligt, noggrant och juridiskt rätt sätt.

  En av de viktigaste ekonomiska uppgifterna i relation till HR är att se till att lönebetalningen åt personalen sker tidsenligt på rätt sätt. Med hjälp av våra skräddarsydda lönetjänster kan vi garantera att lönebetalningen till din personal sker enligt avtal och på ett tryggt och säkert vis. Vi ser till att lönerna räknas och betalas precis i tid och vi garanterar att alla uppgifter hanteras säkert mellan oss och banken. 

 • Praktisk företagsjuridik och beskattningstjänster
  Läs mer

  För oss är det ytterst viktigt att sköta allt rätt med en gång

  Vi tror på en effektiv riskhantering och en regelrätt styrning av ärenden och processer. För att kunna erbjuda våra kunder det vi lovar har vi förbundit oss till att samarbeta med ett flertal kända och pålitliga företag som erbjuder juridiska tjänster och skatterådgivning. Vi konsulterar våra samarbetspartners för att kunna erbjuda deras kunnande och ge dig den bästa möjliga nyttan av en heltäckande tjänst.

  Våra tjänster inkluderar både juridiska tjänster och skatterådgivning till finländska företag, privatpersoner och internationella bolag som överväger att utvidga sin verksamhet till Finland. Vi hjälper till med flera processer, t.ex. kan vi ta hand om att sköta rapporteringar, anmälningar och arbetstagarnas skatteärenden. Därtill inkluderar våra tjänster ett flertal olika juridiska tjänster och skatterådgivning.

 • CFO- och Controller-tjänster
  Läs mer

  Vi hjälper dig att navigera i växlande väder och till och med under omvälvande förändringar

  Ekonomidirektörens och redovisningschefens uppgifter kräver en otrolig mängd kunnande och en förmåga att styra helheter, ta hand om varierade uppgifter och att bära en massa ansvar. För oss är det en fråga av största vikt, att vårt samarbete grundar sig på ömsesidigt förtroende och engagemang. Vi erbjuder råd och hjälp t.ex. med att utnämna en rättsperson, upprätta bokföring samt med att sköta om rapportering och övriga motsvarande processer. Våra skräddarsydda lösningar garanterar att din ekonomiförvaltning utförs på ett ansvarsfullt och noggrant sätt.

  Tack vare våra CFO- och Controller-tjänster kan du t.ex. få en temporär direktör från vår egen besättning under en tid då ditt företag genomgår en förändring. Navigator Partners expert arbetar i så fall samtidigt aktivt med att hitta och rekrytera en ny direktör åt dig. Våra CFO- och Controller-tjänster inkluderar:


  • bokföring, redovisning och rapportering  
  • löneadministration och HR 
  • faktureringsaspekter och - utvärdering 
  • betalningsrörelse 
  • budgetering med utvecklimg 
  • likviditetsstyrning
  • uppföljning och rapportering
  • årsberättelser och övriga motsvarande rapporter
  • inkomstbeskattning och övriga skatterelaterade tjänster
  • rådgivning i fråga om olika finansiella arrangemang
 • Internationella tjänster
  Läs mer

  Styr ni kosan ut mot öppet hav?

  Global företagsverksamhet är vardag, men om du tänker rikta din verksamhet mot nya marknader utomlands kräver det ofta flera administrativa åtgärder allt i takt som företagets ansvar kraftigt tilltar. Vi hjälper våra internationella företagskunder att anpassa sig till marknaderna och att öppna dotterbolag i Finland.

  Med hjälp av våra internationella tjänster, som bl.a. inkluderar skatterådgivning samt juridiska tjänster i relation till t.ex. personaladministration, försäkrar du dig att ditt företag med säkerhet följer alla lokala lagar och förordningar samt avtalade anställningsvillkor. Vi har även beredskap att hjälpa dig med att sköta kommunikationen med lokala myndigheter och att göra och fylla i relevanta anmälningar och ansökningar. Ta kontakt med oss, så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter en verksamhet i Finland kan bereda ditt företag.

Företagsstyrning

Vi erbjuder kunnighet, tjänster och arbetsredskap som utvecklar din företagsstyrning.

Till vårt utbud hör omfattande tjänster inom företagsstyrning för inhemska företag. Vi på Navigator Partners är kunniga, produktiva, kundorienterade men framförallt är vi kreativa, och vi strävar efter att hitta de mest lämpliga och effektiva sätten att sköta företagsstyrning för våra kunder. 

Vi erbjuder kunnighet inom allmän företagsstyrning och ekonomiförvaltning, bl.a. följande tjänster:

 

 • bokföring, redovisning, koncernredovisning, rapportering och budgetering
 • heltäckande elektroniska tjänster för ekonomiförvaltning, dataöverföring och systemintegrationer
 • utveckling av ekonomiförvaltning och företagsstyrning
 • värdepappersredovisning, -rapportering och -reskontra
 • rapportering till Finansinspektionen (FIVA) och Finlands Bank
 • tjänster i anknytning till betalningsrörelse
 • försäljningsfakturering och försäljningsreskontra
 • hantering av inköpsfakturor och inköpsreskontra
 • fastighetsförvaltning och hyresreskontra
 • företagsbeskattning och praktiska juridiska tjänster
 • grundandet av företag, filialer och ärenden relaterade till Handelsregistret
 • dokumenthantering och arkivering 
 • anordnandet av bolagsstämmor och styrelsemöten samt sekreterartjänster
 • ett täckande kommunikationspaket för myndighetsrapportering och -kontakter 

I anknytning till rapportering av våra kunders kapitalförvaltning och annat material sköter vi om all kommunikation med våra viktigaste inhemska banker och förmögenhetsförvaltare. Vid behov står vi även i kontakt med motsvarande internationella institutioner.

 • Allmän företagsstyrning
  Läs mer

  Hjälp för olika behov och situationer

  Situationer förändras och därför erbjuder vi konsultering och styrningstjänster för kunder med väldigt olika behov. Vi kan naturligtvis även skräddarsy våra redan befintliga tjänstehelheter så att de lämpar sig ännu bättre för just ditt företag och din nuvarande situation. Hos oss får du såväl experttjänster och redskap, vare sig du vill sporra ditt företags tillväxt eller rädda ett skepp som är i fara att förlisa. 

  En utveckling av företagets styrning innebär att vi letar fram heltäckande, fungerande och långvariga lösningar och processer åt dig som kund. Vår avsikt är att stöda och främja din affärsverksamhet genom att förbättra dina system för företagsstyrning och ekonomi. Det här kan betyda att vi på nytt evaluerar och finslipar processer som har att göra med t.ex. din budgetering, rapportering eller bokföring. Vi tror på att vi tillsammans hittar sätt att effektivera dina strategiska och operativa målsättningar för din ekonomiförvaltning.

 • Utveckling av företagsstyrning
  Läs mer

  Vårt fågelperspektiv hjälper oss att skapa en översiktlig bild av helheten

  Ibland kan en utomstående komma med insikter och perspektiv som hjälper det egna företaget att få syn på flaskhalsar och problematik i den egna företagsstyrningen. Fågelperspektivet är ett av våra unika redskap som vi använder oss av för att utveckla din företagsstyrning. Vi stävar efter att förbättra administrationen i din affärsverksamhet som en helhet, vilket betyder att vi sätter upp tydliga mål, och utnyttjar vettiga processer. 

  För att kunna utveckla din företagsstyrning koncentrerar vi oss på att bedöma produktivitet, utarbeta kassaflödesberäkningar och rapporter samt att skapa helt nya operativa modeller och målsättningar, för att nämna några exempel. Våra tjänster grundar sig på en bred och gedigen kunnighet inom såväl ekonomiförvaltning som personalledning. I vårt arbete utnyttjar vi vårt nätverk av experter inom olika specialområden för att alltid hitta de bästa möjliga lösningarna och de mest effektiva systemen för en strategisk utveckling av din företagsstyrning.

 • Tjänster till Family Office -företag och kapitalförvaltare
  Läs mer

  Vi sköter om din förmögenhet enligt dina önskemål

  Vi erbjuder mångsidiga tjänster i anknytning till förmögenhetsadministration eftersom det ofta behövs hjälp av någon som är utomstående till familjen eller företaget.

  Många privatpersoner, familjer, familjeföretag och -koncerner behöver rådgivning i anknytning till ekonomiförvaltning och administration, rapportering samt en mängd andra praktiska frågor. Vi är mycket medvetna om att det kräver noggrann omsorg för att allt ska gå till på ett ändamålsenligt och planmässigt sätt då det är fråga om att förvalta privategendom. Notera gärna, att vi inte erbjuder placeringsrådgivning eller motsvarande tjänster. Vi är en expertorganisation som tar hand om administration, arrangemang och processer i ett skede då våra kunder redan fattat ett placeringsbeslut. Vi tävlar med andra ord inte med egendomsförvaltare eller placeringsrådgivare — i stället är vi snarast ett administrativt stöd för kunden och förvaltarna/rådgivarna.

  Vi har lång erfarenhet av både långsiktig företagsstyrning och styrning av privategendom. Tack vare vår erfarenhet kan vi komma med insikt och perspektiv i olika situationer och erbjuda dig förtrolig, flexibel och individuell rådgivning samt skräddarsydda lösningar. I vanliga fall arbetar vi alltid ihop med våra samarbetspartners, t.ex. etablerade banker, förmögenhetssförvaltare, advokatbyråer, skattespecialister samt Privat Office -företag.

Fastighetsförvaltning

Vi tar hand om dina fastigheters och fasta egendoms hela livscykel

Vår filosofi har alltid grundat sig på att hela tiden beakta ägarnas perspektiv och därför förvaltar vi din egendom som om den vore vår egen. Då det gäller fastighetsförvaltning och andra ärenden relaterade till fast egendom, t.ex. bostäder, håller vi hela tiden slutresultatet klart i sikte. Därtill beaktar vi naturligtvis t.ex. hyresgästers och andra användares behov. 

Fastighetsförvaltning samt ägo av bostäder eller en bostadsportfölj inkluderar alltid processer, program och kunnighet som behövs för att styra alla administrativa uppgifter. Vi hjälper dig att navigera tryggt och säkert genom hela livscykeln på din förmögenhetsadministration. Vi erbjuder hjälp med allt som har att göra med anskaffningar och köp av fastigheter och bostäder, att sköta ansvarsfrågor och förpliktelser, användning och upprätthållning samt slutligen eventuellt försäljning och avyttring. 

Inom fastighetsförvaltning strävar vi alltid snarare efter att förhindra än att lösa problem. På så sätt kan vi försäkra oss om att din fastighetsförvaltning sker målmedvetet och vi kan koncentrera oss på det väsentliga, dvs egendomsförvaltningen och att öka antalet nöjda hyresgäster.

 • Ekonomisk fastighetsförvaltning
  Läs mer

  Vi erbjuder allt du behöver för ekonomisk förvaltning av din fastighet

  Våra tjänster inkluderar ekonomiska förvaltningstjänster med vilka vi kan försäkra oss om att din fastighet sköts på rätt sätt. Allt som oftast inkluderar våra tjänster bl.a. hyreskontrakt, hyresfakturering, bokföring, upprättande av bokslut och heltäckande skattetjänster i anknytning till mervärdes-, inkomst- och fastighetsbeskattning.

  Ta kontakt om du vill veta mer eller ifall du har frågor om fastighetsplacering. 

  Vår ekonomiska fastighetsförvaltning inkluderar:

  1. Hyresfakturering och hyreslista (rent roll)
  2. Anmälningar, rapporter, protokoll, delgivning och kommunikation mellan ägare
  3. Tjänster i anknytning till leverantörsskulder
  4. Rapportering per halvår eller kvartal, inkl. följande moment:
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Budget vs. utfall
  • Fordringar på hyresgäster
  • Beräkning av kassaflöde samt prognoser
  • Utveckling av årsbudgeten
  • Utarbetning av bokslutet med bilagor
  • Hantering av årlig revision
  • Förberedning och uppläggning av skattedeklaration
  • Skräddarsydd rapportering för olika behov
  • Rapportering till ledningen per månad eller kvartal
 • Teknisk fastighetsförvaltning
  Läs mer

  Vårt team tar hand om din fastighet under hela dess livscykel

  Med hjälp av våra mångsidiga tjänster kan vi ta hand om hela livscykeln för din fastighet. Vi är erfarna och ansvarskännande proffs på fastighetsförvaltning och därför har vi bästa möjliga färdighet och samarbetspartners för att försäkra dig om att den dagliga skötseln av din fastighet sker på bästa möjliga sätt och med beaktning för både tekniska och säkerhetsrelaterade detaljer.

  Våra tjänster inkluderar bl.a. hantering av hyreskontrakt, styrning av tjänster i anknytning till ibruktagning och underhåll, budgetering, försäljning, förvaltning, bokföring och övrig rapportering. Ta kontakt så berättar vi mera. Vi strävar alltid efter att modifiera och skräddarsy våra tjänster så att de ska passa våra kunders behov på ett precist och optimalt sätt.

  Med hjälp av våra tjänster ser vi till att:

  • hyresgästerna stannar länge
  • vår kundbetjäning är aktiv och reagerar snabbt
  • kommunikationen med ägarna är konstant
  • underhållet förebygger skador
  • du ska ha lätt att välja och förhandla om tilläggstjänster
  • göra fysiska kontrollbesök
  • kunna förbereda tjänster för försäljningsanbud
  • övervaka entreprenörernas och försäljarnas verksamhet
  • sköta dokumenthantering i anknytning till dina fastigheter och hyresgäster
  • hjälpa till med projekt, t.ex. byggentreprenader eller renoveringsarbeten
  • underlätta kommunikationen med lokala byggnadsmyndigheter
  • bistå med hjälp i fråga om fastighetens säkerhet och krishantering
Rådgivning

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder både inhemska och utländska kunder ett sortiment av olika tjänster för ekonomiförvaltning och företagsstyrning. Vi utnyttjar moderna molnbaserade elektroniska system, t.ex. Visma Fivaldi, MS Dynamics NAV samt Fatman för fastighetsförvaltning. Vi använder oss även av egna, för oss skräddarsydda program så som värdepappersreskontra, med vilka vi kan erbjuda bästa möjliga tjänster åt våra kunder.

Att ta hand om våra kunder och deras behov har alltid varit en del av den bärande kraften för vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att, enligt vår bästa förmåga, förutse din önskan och dina kommande behov. Vår verksamhet och kundbetjäning grundar sig på faktorer som driver företagets värde med en aktieägares perspektiv och en ekonomichefs vy. Våra heltäckande tjänster fokuserar på att utveckla din företagsverksamhet på ett definierat sätt, och de innehåller bl.a. effektiva mätare för ekonomiförvaltning, med vilka vi strävar efter att fylla generella aktieägarkriterier.

Vi erbjuder tjänster inom ekonomiförvaltning och företagsstyrning både för privatpersoner och samfund, samt även finansiärer och investerare som antingen letar efter eller förhandlar om eventuella placerings- eller finansieringsalternativ.

Stiftelseförvaltning

Våra tjänster i anslutning till stiftelseförvaltning gör det möjligt för er i stiftelsen att fokusera på att uppfylla stiftelsens syfte medan tar vi tar hand om stiftelsens löpande administration (ombudsmannatjänster) i den utsträckning ni önskar och ser till att de särskilda krav som ställs på stiftelseförvaltning uppfylls. Förutom bokföring och redovisning hjälper vi med bl a med stiftelsens styrelsearbete, avtal, närståendefrågor, understödsprocess, stadgeändringar, ombildningar samt andra juridiska ärenden. Vi finns här som er sparringpartner och resurs för löpande upplägg eller enskilda uppdrag.

Funderar du på att grunda en stiftelse, finns vi här som din rådgivare.